Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av utenomhusområde:

Creto Forvaltning AS har asvaret for drift og vedlikehold av utenomhus områdene som Solbakken Velforening har ansvaret for.

Henvendelser skal gå via styret.

Kart over området klikk her

Avtale om vedlikehold takoverbygg trappeoppganger ved heis, klikk her