Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Kåre Bjerkan

Kåre Bjerkan

Rolle: Leder
Bilde av Helene Heggheim

Helene Heggheim

Rolle: Styremedlem
Bilde av Rolf Ingvar Gammelsæter

Rolf Ingvar Gammelsæter

Rolle: Styremedlem
Bilde av Lars-Sverre Dalhaug Eriksen

Lars-Sverre Dalhaug Eriksen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Per Jan Grønseth

Per Jan Grønseth

Rolle: Styremedlem
Bilde av Turid Merethe Meidell

Turid Merethe Meidell

Rolle: Varamedlem
Bilde av Malin Wærnes Khan

Malin Wærnes Khan

Rolle: Varamedlem
;