4 mai 2019

El- og hybridbil ladestasjoner er klar til bruk!

 

Solbakken Velforening synes det er hyggelig og kunne informere om at ny el- og hybridbil infrastruktur er ferdig. De ladestasjoner som var bestilt på forhånd, er koblet opp og klare til bruk.
PS: Det er en Type2 mode 3 ladekabel som skal kobles til ladestasjonen. Denne kabelen følger gjerne med bilen, eller må kjøpes separat.

De som allerede har testet ut ladingen, rapporterer tilbake om at dette fungerer meget bra, med  høy ladehastighet.

Pr i dag er det 13 parkeringsplasser som har fått koblet opp en ladestasjon, vi har mottatt bestillinger på flere.

 

Hvordan bestille ny ladestasjon på sin parkeringsplass:

De som i fremtiden vil bestille en ladestasjon, for montering på sin parkeringsplass tar kontakt med velforeningen pr mail: solbakkenvelforening@styrerommet.net
Deretter vil du bli kontaktet for videre fremgangsmåte.
Kontaktperson i velforeningen angående elbillading er Rolf Gammelsæter, ta gjerne kontakt med han om du har spørsmål. Mob: 980 73 567


Betaling:

Felles infrastruktur:
Det vil bli sendt ut en egen giro fra Solbakken Velforening til alle 96 som benytter garasjeplass i fellesgarasjene. Beløpet vil være 1/96 del av infrastruktur oppgraderingskostnadene.
Giro vil bli sendt ut i første halvdel av Mai, og vil ha 14.dagers forfall.

 

Zaptec Ladestasjon:
Kostnaden for den enkelte ladestasjonen og tilkoblingen av denne, vil bli fakturert fra elektriker, direkte til bruker av garasjeplassen (bestiller)

 

Betaling av strømforbruk og nettleie:
Det vil bli foretatt manuell avregning av strømforbruket til den enkelte ladestasjon. Dette vil bli gjort av Velforeningen. Vi ser for oss kvartalsvis fakturering, avhengig av hvilken frekvens vi får på fakturaene fra strømselskapet.

 

Litt teknisk informasjon.

Hver garasje har fått nytt hovedinntak, som forsyner kun dette nye ladeanlegget med strøm
Det er egne hovedmålere pr garasje, og egne interne målere i hver ladestasjon som kobles til.

Maks effekt pr garasje er ca 43kW, noe som vil bli fordelt på de til enhver tid ladende kjøretøyene. Dette er tilstrekkelig kapasitet i flere år fremover, selv med flere ladestasjoner koblet til.

Hver ladestasjon kan levere ladeeffekt opp til 22kW. Dette er avhengig av hvilken bil som lader, og hvor raskt ombordlader denne bilen har.

Hver enkelt ladestasjon kan konfigureres via en app av bruker. Der kan man gjøre diverse innstillinger, dette er ikke nødvendig for bruk av stasjonen, men for spesielt interesserte kan det være greit.

Det er også mulig å “låse” ladestasjonen slik at man må ha en RFID brikke for å starte lading. De som allerede har fått koblet opp ladestasjon vil få et informasjonsskriv om disse mulighetene.