Endret: 22 jul 2019     Opprettet: 29 mai 2019

Asfaltering starter 13 og 14 Juni 2019

Asfaltering av innkjøring til garasjer og resterende internveier den 13 og 14.Juni

Asfaltering Innkjøring Garasjer:

Det er planlagt asfaltering av innkjøringen til begge garasjene torsdag 13.Juni og fredag 14.Juni. I denne forbindelse er det viktig at alle som skal ut av garasjen disse dagene, får flyttet ut bilen før arbeidet starter tidlig torsdag 13.juni.


Asfaltering Internveier: 
Gjenstående internveier vil også bli asfaltert sammtidig. 

Hilsen Styret.